Om Babelstårnet - digitale test

Testene omfatter en screeningstest til diagnosticering af elevernes niveau ved starten af kurset i almen sprogforståelse (ap), fire mellemtest (to til kursets almene del og to til kursets latindel) og en sluttest (til både almen del og latindel). Testene er interaktive, hvor opgaveretningen foregår online. Hermed frigøres megen kostbar rettetid for læreren.

Testene findes også i en øveversion, hvor eleverne får mulighed for at prøve kræfter med de forskellige testtyper.


Når man køber www.babelstest.gyldendal.dk gives der adgang via UNI●Login, hvilket sikrer, at læreren kan se og analysere alle elevers besvarelser. For at få det fulde udbytte af testene er det derfor nødvendigt, at lærere og elever registreres i UNI●Login. (Se under Info & aktuelt for nærmere oplysninger).

Om forfatterne

Bent Christensen

Lektor ved Helsingør Gymnasium
Undervisningserfaring siden 1974
Almen sprogforståelse, fransk, latin og oldtidskundskab

Marianne Steen Larsen

Lektor ved Helsingør Gymnasium
Undervisningserfaring siden 1978
Almen sprogforståelse, tysk og idræt

Gorm Tortzen

Lektor ved Helsingør Gymnasium
Undervisningserfaring siden 1973
Græsk, latin, oldtidskundskab, religion

Info & aktuelt
Bedre booking
Vi har gjort booking-systemet simplere og mere fleksibelt. Bl.a. kan du nu booke prøver til 2 timer ad gangen. Læs mere i vejledningen:
UNI-Login
Følg nedenstående link for nærmere oplysninger om og tildeling af UNI●Login:
Lectio og UNI-Login
Du kan eksportere data fra Lectio til UNI-Login. Læs hvordan i UNI-C's vejledning.